sveiki atvykę

Garbinti, skelbti ir mokyti

Mūsų misija: Pagarbinti Kristų, skelbiant Jo Evangeliją ir mokant įtikėjusiuosius laikytis Dievo žodžio tiesų; diegti visuomenėje krikščioniškąsias vertybes; vykdyti gailestingumo ir labdaros tarnystę.

Romas
Tuominis

Evangelija pakeitė mano gyvenimą. Dievo dėka suradau gyvenimo prasmę ir tikslą. Girdėjau ir skaičiau daugybę liudijimų apie įvairiausių žmonių tikėjimą Jėzumi Kristumi. Mane žavi gyvenimo realybė, kai buvę savanaudžiai ar piktavaliai žmonės patyrę Dievo prisilietimą tampa tikinčiaisiais, kurie savo gyvenimą, jėgas ir talentus aukoja dėl kitų. Dievo įkvėpti žmonės kuria geresnę visuomenę. 

Kuo mes tikime

Jėzus Kristus

Jėzus Kristus tuo pačiu metu yra tikras žmogus ir tikras Dievas. Jis yra Vienintelis atvedantis žmonės, esančius toli nuo Dievo, į teisinga santyki su Juo.

ŠVENTASIS RAŠTAS​

Biblija – tai Dievo Žodis visiems žmonėms. Ją užrašė žmonės vedini antgamtinio Šventosios Dvasios įkvėpimo.

amžinybė

Žmogus buvo sukurtas gyventi amžinai. Jis gyvens amžinai arba atskirtas nuo Dievo per nuodemę, arba draugystėje su Dievu per atleidimą ir išgelbėjimą.

BAŽNYČIA

Bažnyčia – tai vietinė pakrikštytų tikinčiųjų bendruomenė vienijama tikėjimu į Jėzų Kristų. Bažnyčia darbuojasi meilėje ir vienybėje, siekdama viskuo išaukštinti Jėzų Kristų.

Bažnyčia

Vietinė bažnyčia nėra pastatas, bet gyvų žmonių bendruomenė. O tikra bendruomenė susideda ne iš lankytojų, bet iš narių, kurie prisiima atsakomybę už bendruomenę, kurie rūpinasi jos gerove. Remiantis Šventojo Rašto tekstu, kiekvienas žmogus yra unikalus ir nepakartojamas. Nuoširdus lankytojas beveik visada tampa atsakingu bendruomenės nariu. Vietinė bažnyčia labai panaši į šeimą ir jos narius. Sunkiu ir lengvu laiku, patirdami pralaimėjimus ar pergales visuomet esame kartu. Kviečiame šioje nelengvoje tikėjimo kelionėje eiti drauge.

Nuostatai

Kuršėnų evangelinės bažnyčios (toliau – bažnyčia) nuostatai (toliau – nuostatai) – tai bažnyčios narių susirinkimo patvirtintos bažnyčios savivaldos taisyklės (bažnytinis kanonas), kuriose nustatyta narystės bažnyčioje tvarka bei bažnyčios organizacinė struktūra. 

Bažnyčios pripažįstama vadovavimo samprata

Mūsų Tarnystės

Mes tikime, jog patarnaudami kitiems, galime parodyti Dievo meile kiekvienam ir būti Dievo šviesa šiam pasauliui. Sužinokite daugiau, kas vyksta mūsų bendruomenėje ir kaip galite prie to prisidėti.