Kuršėnų evangelinė bažnyčia

Kuršėnų evangelinė bažnyčia

Džiaugsmas

Džiaugiuosi pačia tikinčiųjų bendruomene, kad ji yra, kad žmonės trokšta Dievo ir ištikimai Jam tarnauja. Dėkojame Dievui už tai, kas yra, ką turime, ir nuolankia širdimi stengiamės išpildyti savąjį pašaukimą. Nė apie vieną sritį negalėčiau pasakyti: „Viskas pasiekta. Tobula“. Toli gražu ne, bet visgi matome ir vaisių, kuriais džiaugiamės. Suprantame, kad esame didingame procese, kaip apaštalas Paulius rašė: „Nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršdamas, kas už manęs, ir siekdamas to, kas priešakyje, veržiuosi į tikslą aukštybėse.“ Galėčiau pasidžiaugti visais tarnavimais: maldos, šlovinimo, pagalbos stokojantiems, taip pat tarnavimais vyrams, moterims, vaikams, jaunimui. Taip pat amų grupelėmis, reabilitacijos centru priklausomiems žmonėms, adaptacijos namais baigusiems reabilitacijos programą, vaikų dienos centru ir daugybe kitų.

Pasidalinkite

Facebook
Email
Twitter