Kuršėnų evangelinė bažnyčia

Kuršėnų evangelinė bažnyčia

Meilė

„Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3,16). Tai Šventojo Rašto žodžiai, kurie atveria Dievo žvilgsnį į žmogų. Ne žeminantį, ne priekaištaujantį, bet gailestingą. Dievo pasiaukojanti meilė per Jėzaus Kristaus mirtį ant kryžiaus atvėrė tikėjimo kelią žmogui sugrįžti pas Jį. Gimsta viltis ir tikėjimas, kad didžiausi sunkumai gyvenime gali būti įveikti. Bažnyčia – tikinčiųjų surinkimas. Tų, kurie dėkingi Dievui už Amžinojo Gyvenimo dovaną. Tikintieji – paprasti, nuoširdūs žmonės, kurie nori pasakoti visiems Gerąją Naujieną apie nuodėmių atleidimą per tikėjimą į Kristų. Tai žmonės, kurie džiaugiasi galėdami padėti kitiems, nes ir jiems buvo padėta. Paveskime savo gyvenimą į Dievo rankas, kad būtume verti Amžinybės.

Pasidalinkite

Facebook
Email
Twitter