Šlovinimo Tarnystė

Kiekvienoje gyvąjį Dievą garbinančioje bažnyčioje yra ir šlovinimo tarnavimas. Toks tarnavymas tai didelė pagalba tikintiesiems garbinti Dievą ir Jam vienam atiduoti šlovę. O muziką galima prilyginti kalbai. Kai žodžiai plaukiantys iš pačios širdies gelmių susijungia su muzika – tai tobula aukščiausio meno ir garbinimo išraiška. Sakoma, kad kai baigiasi žodžiai, prasideda muzika…

Šlovinimo Tarnystė

Kiekvienoje gyvąjį Dievą garbinančioje bendruomenėje yra ir šlovinimo tarnavimas. Tai didžiulė privilegija jau čia žemėje išreikšti Dievui pagarbą, atiduoti Jam vienam šlovę ir garbę per muziką. O muzika vertinama kaip kalba. Kai žodžiai plaukiantys iš pačios širdies gelmių susijungia su muzika – tai tobula aukščiausio meno išraiška. Sakoma, kad kaip baigiasi žodžiai, prasideda muzika, ji yra puiki priemonė saviraiškai.