Tarnystė Vaikams

Vaikai yra neatsiejama bažnyčios dalis, todėl sekmadieninės mokyklos mokytojai stengiasi jiems suprantamu būdu perteikti tai, kuo mes, kaip bendruomenė, tikime. Tėvų pirmoji pareiga yra savo vaikams nutiesti kelią sielos išganymui ir sveikatai, todėl jie yra pagrindiniai vaikų dvasiniai ganytojai. Bažnyčioje bendradarbiaujant sekmadieninės mokyklos mokytojams ir tėvams galime išauklėti vaikus būti atsakingais ir dievobaimingais visuominės nariais, sugebančiais mylėti, padėti, guosti, suprasti ir taip parodyti tikrą Kristaus meilę kitiems.

“Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo Karalystė”, Mk 10:14

Tarnystė Vaikams

Vaikai yra neatsiejama bažnyčios dalis, todėl sekmadieninės mokyklos mokytojai stengiasi jiems suprantamu būdu perteikti tai, kuo mes, kaip bendruomenė, tikime. Tėvų pirmoji pareiga yra savo vaikams nutiesti kelią sielos išganymui ir sveikatai, todėl jie yra pagrindiniai vaikų dvasiniai ganytojai. Bažnyčioje bendradarbiaujant sekmadieninės mokyklos mokytojams ir tėvams galime išauklėti vaikus būti atsakingais ir dievobaimingais visuominės nariais, sugebančiais mylėti, padėti, guosti, suprasti ir taip parodyti tikrą Kristaus meilę kitiems.

“Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo Karalystė”, Mk 10:14